Anders omgaan met minileningen

Anders omgaan met minileningen

Gemeenten willen dat er anders omgesprongen wordt met minileningen. Daarom wordt bijvoorbeeld zoekdata van grote zoekmachines ingezet om te zorgen dat er beter kan worden geanticipeerd op mensen met schuldproblemen. Daarmee is niet gezegd dat de minilening ook zal verdwijnen. Het is juist ook zo dat het product de nodige voordelen kan bieden. Het is belangrijk om te kijken naar wat er mogelijk is en hoe je dit het best kunt benutten, zo stellen de gemeenten. Er zijn bijvoorbeeld ook veel goede alternatieven te vinden.

Online zoeken naar leningen

Dat de data van de zoekmachines gebruikt wordt, is niet vreemd. Zelfs met simpel onderzoek is al te achterhalen dat vooral veel gezocht wordt naar kleine leningen. Het zijn juist die leningen die online gemakkelijk te vinden. Bedragen van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s voor korte tijd lenen is dan heel gebruikelijk. De minilening wordt vaak gebruikt om kleine gaten in het budget te dichten. Voor veel gebruikers is dit dan ook een voordeel, vooral wanneer je met onverwachte tegenslag te maken krijgt. Aan de andere kant zitten er natuurlijk ook nadelen aan.

Gemakkelijk uit te keren leningen

De nadruk op de minileningen ligt vaak op bedragen tot maximaal 1.500 euro. Deze zijn gemakkelijk af te sluiten en je hebt er weinig papierwerk aan. Het is fijn om op die manier dus ook snel aan de slag te kunnen gaan. Het is echter daarentegen wel ook zo dat er ook een wat minder strenge controle op is dan op de grotere leningen. Wat dus ook kan leiden tot het afsluiten van leningen door mensen die hier helemaal niet de mogelijkheden toe hebben. Dit is een ontwikkeling die al langer gaande is. De gemeenten willen daar nu beter zicht op krijgen.

Goed voor de vergelijking

Wat vooral ook opvalt is dat bijna negen op de tien Nederlanders de leningen meeneemt in het onderzoek naar de beste optie. Door online onderzoek te doen naar de verschillende aanbieders van leningen, is een beter onderbouwde keuze te maken. Het is goed om te weten dat de leningen gemakkelijk af te sluiten zijn, maar het is ook goed om te weten dat andere opties veiliger kunnen zijn wanneer je financiële positie minder stabiel is. Er is dus op die manier ook een belangrijke bijdragen die geleverd wordt met deze leningen. Snel lenen wordt veel gezocht, maar veel minder vaak daadwerkelijk gedaan.

Gericht problemen aanpakken

Juist omdat de snelle leningen en de minileningen ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren, is het niet de bedoeling van de gemeenten om de producten aan te pakken. In plaats daarvan wil het gericht op zoek naar consumenten die niet geschikt zijn voor dit type lening om te voorkomen dat zij hiermee aan de slag gaan. Hoe dit precies moet gaan gebeuren, is nog niet bekend. Dat neemt dus niet weg dat er nog altijd op een goede manier gebruik te maken valt van de kleine leningen. Daar kan je dan ook je voordeel mee doen.