Autoverzekeraars maken verlies: dus de premie gaat omhoog

Autoverzekeraars maken verlies: dus de premie gaat omhoog

Wanneer verzekeraars financieel slechte tijden beleven merkt de consument dat vrijwel direct in zijn portemonnee. Want (vervelend genoeg) passen de verzekeraars de premies naar boven toe aan op het moment dat ze er als maatschappij wat minder goed voorstaan. Dat is natuurlijk wel logisch, maar voor de (jonge) automobilist is dat erg vervelend. Want het is toch elke maand weer een behoorlijk bedrag wat moet worden afgetikt om verzekerd rond te kunnen rijden. En het vreemde is eigenlijk nog wel dat verzekeringsmaatschappijen er over het algemeen heel behoorlijk voorstaan in financieel opzicht. Waarom stijgen die premies voor de autoverzekering dan toch zo hard?

Inkomsten autoverzekeringen dalen

Autoverzekeraars maken verlies: dus de premie gaat omhoogGoed, de premies voor een autoverzekering stijgen de laatste maanden bijzonder hard. Wat is daarvoor de verklaring? Eigenlijk vrij eenvoudig: het totaalresultaat dat door autoverzekeraars is behaald was in het afgelopen jaar (2015) behoorlijk negatief. Er werd een groter bedrag uitgekeerd aan schade dan dat er binnenkwam door de betaalde premies. Logisch dus dat er maatregelen (lees premieverhogingen) worden genomen.

Terechte stijging?

De vraag die overigens best gesteld mag worden of het nu echt zo slecht gaat met de verzekeringsmaatschappijen, en of de automobilist daar door een hogere premie ook terecht de dupe van is. Je zou zeggen van wel, maar daar is nog wel wat op af te dingen. Meestal zijn de autoverzekeringen die een verzekeraar aanbiedt namelijk maar een klein gedeelte van het totale pakket aan diensten dat door die verzekeraar wordt aangeboden. Vaak worden er door de betreffende verzekeringsmaatschappij namelijk ook allerlei andere verzekeringen aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan inboedelverzekeringen, pensioenverzekeringen, en rechtsbijstandverzekeringen. En wat blijkt? Bij veel soorten verzekeringen gaat het qua inkomsten voor de verzekeringsmaatschappijen behoorlijk goed. Eigenlijk vallen alleen de premie-inkomsten van de autoverzekeringen tegen. Voor het bedrijfsresultaat lijkt het dus niet per se nodig te zijn dat de premies verhoogd worden. Dat dit wel gebeurt is natuurlijk wel een logisch gevolg aangezien het voor de hand ligt om een directe vertaalslag te maken. En dat is dus ook precies wat er gebeurt.

Uitgaven autoverzekeraars problematisch

Al met al hoeven de meeste grote verzekeraars nog niet bang te zijn dat ze omvallen, maar dat er – vooral met betrekking tot autoverzekeringen – wel iets moet veranderen geven de cijfers eigenlijk wel aan. Het Verbond van Verzekeraars presenteerde onlangs cijfers die er niet om liegen. In de categorie motorvoertuigen (voornamelijk personenauto’s) werd meer dan 10 procent meer schade uitgekeerd (in euro’s) dan dat er binnenkwam via de premies. Geen wonder dat het management zich met betrekking tot deze verzekering even stevig achter de oren is gaan krabben.

Concrete gevolgen

De gevolgen van de verontrustende cijfers zijn natuurlijk niet uitgebleven. Wat iedereen wel kon verwachten is gebeurd, en de autobezitter mag zijn beurs trekken. Want als we de cijfers bekijken zien we dat de premies echt al fors gestegen zijn in de afgelopen maanden. Ten opzichte van december 2015 gaat het gemiddeld om een stijging van 20 procent voor een WA-verzekering. Dat komt neer op een verhoging in euro’s van ongeveer 90 euro.

Autoverzekeraars maken verlies: dus de premie gaat omhoog
Recensie
Related Posts
Lees vorig bericht:
De inboedelwaardemeter als uitgangspunt

Een inboedelverzekering is een verzekering die vooral onder jongeren en jongvolwassenen een beetje te weinig aandacht krijgt. Een groot gedeelte...

Sluiten