Autoverzekering wordt zelden gecheckt

Autoverzekering wordt zelden gecheckt

Autoverzekering wordt zelden gechecktJe zou denken dat het afsluiten van een autoverzekering voor de meeste mensen een serieuze zaak is. Dat betekent niet alleen goed vergelijken voordat je een verzekering kiest, maar vervolgens ook goed in de gaten houden of er tijdens de looptijd van de verzekering geen zaken veranderen die invloed hebben op de verzekering. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste automobilisten na het afsluiten van hun verzekering het allemaal wel best vinden. Een enquête van Motivaction toont zelfs aan dat 59 procent van de respondenten nooit meer controleert of de verzekering nog wel bij hen past.

Tevreden met verzekering

Een belangrijke oorzaak van het feit dat automobilisten hun verzekering niet checken lijkt er mee te maken te hebben dat men toch wel tevreden is over de huidige verzekering. In het onderzoek geeft namelijk 91 procent van de ondervraagden aan dat ze er vanuit gaan de best mogelijke verzekering voor hun auto te hebben afgesloten. Dat lijkt een verkeerde gedachte te zijn, zeker als we naar de resultaten van een eerder onderzoek kijken. In dit eerdere onderzoek kwam namelijk naar voren dat circa 40 procent van alle Nederlandse automobilisten oververzekerd rondrijdt, en dus te veel premie betaalt.

Kennis over autoverzekering is vrij hoog

Dat veel mensen niet de juiste verzekering hebben en daarnaast ook nog eens weinig interesse lijken te hebben in de verschillende opties is vreemd te noemen. Zeker wanneer je bedenkt dat het met de kennis over dit onderwerp vrij goed zit. In het onderzoek dat door Motivaction werd uitgevoerd werden er namelijk vragen gesteld over de verschillende eigenschappen van drie typen verzekeringen (WA, WA met beperkt casco en allrisk). Hierbij bleek de gemiddelde score een mooie 7,5 te bedragen. Opvallend is overigens dat 13 procent van de deelnemers aan het onderzoek niet weet bij welke verzekeraar ze op dit moment hun auto hebben verzekerd.

Mogelijke premiekorting niet gecheckt

Een volgend bewijs dat er (te) weinig moeite wordt gedaan om de juiste verzekering af te sluiten is terug te zien in het antwoord op de vraag of men weet in welke alarmklasse de auto valt. de alarmklasse heeft namelijk zeer veel invloed op de hoogte van de premie. Hoe hoger de alarmklasse hoe meer premiekorting er door de automobilist kan worden bedongen. Toch weet slechts 13 procent van de respondenten in welke klasse zijn of haar auto valt. overigens doet de alarmklasse van de auto alleen ter zake wanneer er een WA verzekering met beperkt casco of een allriskverzekering wordt afgesloten.

Autoverzekering wordt zelden gecheckt
1 (20%) 1 recensies
Related Posts
Lees vorig bericht:
Jonge mannen betalen hoge premie voor autoverzekering

Dat jongeren door verzekeraars als een risicogroep worden gezien en daarom een hoge premie betalen, bijvoorbeeld voor hun autoverzekering is...

Sluiten