Beginnend bestuurders en alcohol in het verkeer

Beginnend bestuurders en alcohol in het verkeer

Gelukkig is het voor veruit de meeste beginnend bestuurders wel duidelijk: alcohol en verkeer gaan niet samen. Toch kruipen er jaarlijks nog veel te veel automobilisten, waaronder ook beginnende bestuurders, met teveel alcohol op achter het stuur. Uit een schatting van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat het aantal bestuurders dat met teveel drank op achter het stuur kruipt ongeveer 3 procent is.

De automobilisten in deze groep vormen een groot risico voor medeweggebruikers omdat ze vaak betrokken zijn bij (ernstige) verkeersongelukken.

Slachtoffers door alcohol

Ongelukken komen vaak voor in het verkeer, soms met doden of zwaargewonden tot gevolg. Rond de 20 procent van de zwaargewonde automobilisten had ten tijde van het ongeluk te veel drank gedronken en daardoor een alcoholpromillage van 0,5 of hoger in het bloed. Deze cijfers geven dus aan dat drie procent van de automobilisten (namelijk de groep die met te veel drank op in de auto stapt) voor 20 procent van de ongelukken zorgt.

Kans op een ongeluk

Beginnend Bestuurders en AlcoholDat een kleine groep bestuurders voor zo veel ongevallen zorgt is goed te verklaren omdat de effecten van alcohol niet overschat kunnen worden. De reactiesnelheid van de bestuurder neemt af en er treedt vaak zelfoverschatting op zodat verkeerssituaties niet meer goed worden ingeschat.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kans op een verkeersongeluk de lucht in schiet naarmate het alcoholpromillage verder toeneemt. Met een relatief laag promillage van 0,5 heeft een bestuurder al 40 procent meer kans om in een ongeval betrokken te raken dan een bestuurder die niet heeft gedronken.

Heb je 1 promille in je bloed dan is de kans op een ongeluk vier keer hoger. Bij 1,5 promille heb je ruim 20 keer meer kans op brokken. Dit risico loopt exponentieel op zodat je bij 1,8 promille meer dan 50 keer meer kans hebt op een ongeluk.

Dalende trend

Het aantal mensen dat met drank op achter het stuur van een auto gaat zitten is nog steeds te hoog, maar er is de laatste jaren wel een trend waarneembaar waaruit blijkt dat er momenteel minder ongevallen worden veroorzaakt door mensen die hebben gedronken. In 1999 werd 31,2 procent van de ongelukken veroorzaakt door een drankrijder, in 2011 nog “slechts” 18,9 procent.