Ben ik verzekerd als mijn auto niet APK gekeurd is?

Ben ik verzekerd als mijn auto niet APK gekeurd is?

Auto’s die zich op de openbare weg bevinden moeten verplicht een Algemene Periodieke Keuring (APK) hebben ondergaan. Wanneer de APK van een auto is verlopen krijgt de eigenaar automatisch een boete van justitie. Tijdens de keuring wordt er door een keuringsbedrijf gekeken naar onder meer de conditie van de remmen, banden en stuurinrichting.

Het keuringsbedrijf dat de keuring uitvoert moet hiervoor een vergunning hebben gekregen van de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW). Nadat een auto is gekeurd krijgt de eigenaar een keuringsrapport. Hierop staat of de auto is goedgekeurd of afgekeurd. Wanneer de auto wordt afgekeurd krijgt de eigenaar tot de vervaldatum de tijd om de gebreken te laten verhelpen. In die periode mag de auto alleen van het keuringsbedrijf naar het reparatiebedrijf worden gereden.

Rijden met een niet gekeurde auto

Verzekerd zonder APK

Kies je er toch voor om met een niet gekeurde of afgekeurde auto op de openbare weg te rijden dan kan dit hele vervelende consequenties hebben, met name als je betrokken raakt bij een ongeval. In veel gevallen keert een verzekeraar namelijk niet uit wanneer je auto niet blijkt te voldoen aan de APK-vereisten.

Soms wordt schade die word veroorzaakt met een auto die niet aan de APK vereisten voldoet echter wel door verzekeraars gedekt. Of dat het geval is heeft te maken met een aantal punten. Ten eerste verschillen de voorwaarden per verzekeraar. Sommige verzekeraars keren consequent niet uit wanneer een auto niet voldoet aan de eisen.

Verzekeraars en niet gekeurd voertuig

Andere verzekeraars keren niet uit wanneer het ongeval is veroorzaakt door gebreken aan de auto die bij een Algemene Periodieke Keuring zouden zijn opgemerkt. De verzekeraar beroept zich in dat geval op de ontbindende voorwaarden uit de polis. Denk bij dergelijke mankementen aan bijvoorbeeld ondeugdelijke remmen of gladde banden.

Wanneer het ongeval niets te maken heeft met mankementen aan de auto keren de verzekeraars in sommige gevallen wel uit.

Je zal in dat geval wel zelf aan moeten tonen dat jouw schadeclaim niet te maken heeft met de verlopen APK. Kortom, in sommige gevallen blijf je verzekerd wanneer je auto niet APK is gekeurd. Het risico dat je loopt is echter zo groot dat het zeker is af te raden om met een niet APK gekeurde auto de weg op te gaan.