Geen lagere premie autoverzekering door corona

Geen lagere premie autoverzekering door corona

Het coronavirus zorgde voor lockdowns en verminderde mobiliteit. Daardoor zou je dus ook denken dat het aantal ongelukken een stuk lager is. Bovendien staat de auto ook veel meer stil. Dit zou natuurlijk ook zijn weerslag moeten hebben op de hoogte van de premie. Tenminste, dat zou je denken. Het is echter niet het geval. Het is daarom goed om eens te kijken waar dit dan precies door komt. Wat heeft er allemaal plaatsgevonden op het gebied van autoverzekeringen in het afgelopen jaar? Zo is een duidelijk beeld te vormen.

Veel minder claims dan gebruikelijk

Het is inderdaad zo dat het aantal schadeclaims flink is teruggevallen in 2020. Het is duidelijk zo dat er minder ongelukken zijn geweest. Er is ook veel minder schade geclaimd. Wie het tweede kwartaal van 2020 vergelijkt met het vierde kwartaal van 2019 zag zelfs een afname van 31 procent. Het was ook al duidelijk dat in de eerste helft van 2020 een kwart minder meldingen waren dan gebruikelijk is in deze periode. De vraag is dan ook waarom die niet automatisch betekent dat de premie voor de autoverzekering omlaag gaat. Dit is namelijk wat je zou verwachten.

Meer dan alleen de schades

Het berekenen van de premie van de autoverzekering draait niet alleen op de schades in een bepaalde afgebakende periode. Wanneer dat het geval zou zijn dan zou de premie voortdurend schommelen. In plaats daarvan wordt gekeken naar de risico’s op lange termijn. Op basis van analyses is een goede inschatting te maken. De verzekeraars schatten in dat de coronapandemie alleen een tijdelijke verandering in het rijgedrag met zich meebrengt. Op lange termijn zal echter het autorijden niet veranderen. Er wordt zelfs gedacht dat het niet lang meer duurt voordat het oude autorijden weer wordt opgepikt.

Toch een lagere premie?

Dat de premie niet door de verzekeraar wordt verlaagd, betekent niet dat er helemaal niets mee kan gebeuren. Veel is mogelijk wanneer je zelf contact opneemt met de verzekeraars. Door te vragen naar een verlaging is er best kans dat er toch een tegemoetkoming komt. Er zijn al verzekeraars die bereid zijn om in ieder geval voor korte termijn een verlaging van de premies toe te staan. Ook wordt daarbij gekeken naar bijvoorbeeld het bijstellen van de verzekering door minder zakelijke kilometers. Zo is er dus toch het nodige mogelijk op dit gebied. Dit is dus ook een optie.

Andere mogelijkheden verkennen

Het kan ook aan te raden zijn om andere mogelijkheden te verkennen op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan mensen die leasen. Voor hen is het vooral een zaak om het op te nemen met de leasemaatschappij. Daarnaast kan je als je zelf een auto bezit waar je in het geheel niet mee rijdt tijdens een lockdown laten schorsen. In dat geval kan de auto niet de weg op, maar ben je ook geen vaste lasten verplicht gedurende de schorsingsperiode. Ook zijn er verzekeraars die stunten met kortingen voor nieuwe overstappers in deze specifieke periode.