Jongere bestuurder betaalt tot twee keer meer aan verzekering

Jongere bestuurder betaalt tot twee keer meer aan verzekering

De jongere automobilist van 18 tot en met 20 jaar blijkt tot zo’n €202,27 per maand aan zijn of haar autoverzekering kwijt te zijn. Dat komt neer op een bedrag van meer dan €2.427,- per jaar. Dit is fors, zeker wanneer je dit vergelijkt met automobilisten die al langer hun rijbewijs hebben. Het is zelfs zo dat er tot wel twee keer meer betaald moet worden door de jongere bestuurders. Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan is onder Nederlandse bestuurders. Ook in de groep van 21 tot en met 24 jaar wordt nog altijd behoorlijk meer betaald.

De verschillen tussen leeftijdsgroepen

De verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de premie die betaald moeten worden, zijn groter dan verwacht werd voorafgaand aan het onderzoek. Zoals gezegd geldt voor de jongste groep bestuurders dat zijn €20,27 per maand kwijt zijn. Wie 21 wordt, ziet dit al snel terugvallen naar €133,76 per maand. Dit bedrag is ongeveer gelijk voor iedereen tot 24 jaar. Daardoor zijn zij al flink goedkoper uit. Toch wordt er nog altijd meer dan €500,- meer betaald dan door volwassen en ervaren bestuurders. Dit is dus nog altijd een groot verschil te noemen.

Minder dan honderd euro

Jongere bestuurder betaalt tot twee keer meer aan verzekeringDe groep automobilisten van 25 jaar of ouder, veruit de grootste groep dus, betaalt gemiddeld flink minder dan honderd euro per maand. De gemiddelde premie voor een autoverzekering ligt vanaf deze leeftijd op €87,49 per maand. Dit blijkt uit hetzelfde onderzoek dat is gedaan. Op die manier kunnen zijn dus meer dan €555,- besparen ten opzichte van de groep tot 24 jaar en bijna €1.400,- ten opzichte van de allerjongste automobilisten. Deze verschillen zijn wel ook te verklaren op basis van de ervaringen van de verzekeraars.

De reden voor de verschillen

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen waarom er zoveel verschillen in de premie zitten. In de eerste plaats heeft dit met ervaring te maken. Zo is uit de gegevens te halen dat jongeren vaker met schade te maken krijgen. Dit is dus ook een flink groter risico voor de verzekeraars. Wanneer zij beginnende bestuurders verzekeren, is de kans dat zij moeten uitkeren statistisch gezien een stuk groter. Toch stellen brancheverenigingen dat het wel erg flink is om daar tot meer dan tweemaal zoveel premie voor te rekenen. Zeker ook omdat dit bijna niet te betalen is voor jongeren.

Grote groep participanten

Het onderzoek werd gedaan in de eerste helft van het jaar 2020 en er werd gekeken naar 30.000 participanten. Het doen van vergelijkingen met behulp van tools die online te vinden zijn speelde daarin een belangrijke rol. Al snel kwam hieruit naar voren dat de factor leeftijd wel heel belangrijk is en een wel heel grote invloed heeft op de hoogte van de premie. Of dit er uiteindelijk ook toe zal leiden dat hier verandering in komt, is op dit moment niet te zeggen. Daarvoor moet eerst gekeken worden naar wat de resultaten nu eigenlijk precies betekenen voor de verzekeraars.