Minder wanbetalers zorgpremie maar jongeren blijven een risicogroep

Minder wanbetalers zorgpremie maar jongeren blijven een risicogroep

Dat veel mensen in Nederland heel veel problemen hebben om hun verplichte zorgpremie te kunnen betalen is geen nieuws. Dat jongeren een behoorlijk grote groep van deze probleemgevallen vormen is – helaas – ook een bekend gegeven. Gelukkig zijn er door de minister van Volksgezondheid enkele maatregelen genomen die het aantal wanbetalers kleiner moet maken. En wat helemaal leuk is: volgens de eerste gegevens blijkt de aanpak nog te werken ook. Voor het ministerie van Volksgezondheid zijn de uitkomsten van de maatregelen natuurlijk een reden om erg positief te zijn over het behaalde resultaat. Maar misschien is dat toch wat te kort door de bocht. Vooral onder jongeren blijft het op tijd (kunnen) betalen van de zorgpremie toch echt een probleem.

Wat is het probleem?

Minder wanbetalers zorgpremie maar jongeren blijven een risicogroepUit de cijfers blijkt dat het aantal wanbetalers met 10 procent is gedaald ten opzichte van twee jaar geleden. Dat is mooi, maar tegelijkertijd betekent dit nog altijd dat er op dit moment maar liefst 290.000 wanbetalers in Nederland wonen. En dan hebben we het alleen nog maar over de zorgverzekering! Even voor de duidelijkheid: bij het begrip ‘wanbetaler’ gaat het alleen nog maar om mensen die langer dan 6 maanden hun premie niet hebben betaald én zijn aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Het aantal mensen met betalingsproblemen ligt dus waarschijnlijk nog een stuk hoger. De inschatting is dat ook onder de groep ‘probleemgevallen’ die nog niet officieel als wanbetaler zijn aangemerkt veel jongeren zijn.

Wat is eraan gedaan?

Om het aantal wanbetalers en probleemgevallen terug te dringen zijn er een aantal concrete maatregelen genomen die goed lijken uit te pakken. Dat is prettig nieuws voor jongeren (en anderen) die in de financiële problemen zitten. Wat zijn die genomen maatregelen nu eigenlijk? Het belangrijkste punt is waarschijnlijk wel dat de zorgverzekeraars meer mogelijkheden hebben gekregen om ‘oplossingen op maat’ aan te bieden. Dat betekent dat de zorgverzekeraars in overleg met de verzekerde een traject starten om de betalingsachterstand ongedaan te maken.

Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om de schuld in betaalbare termijnen te voldoen. Dat heeft een heel groot voordeel. Wat is namelijk het geval? Iemand die officieel als wanbetaler is aangemerkt betaalt een veel hogere premie dan iemand die niet in die categorie valt. Dat zorgverzekeraars nu met een oplossing komen waardoor mensen die wettelijk verplichte hoge premie voor wanbetalers niet hoeven te voldoen scheelt natuurlijk al een slok op een borrel. Een ander punt waarop de wanbetalers-problematiek is aangepakt is het starten van een pilot. In de pilot wordt er samengewerkt op gemeentelijk niveau om maatwerk te kunnen bieden aan mensen die met schulden worstelen.

Wat moet er nog gebeuren?

Om de schuldenproblematiek verder terug te kunnen dringen moet er nog het nodige gebeuren. Met name op het gebied van ‘financiële opvoeding’. Het blijkt namelijk dat veel mensen die de zorgverzekeringspremie niet kunnen betalen ook problemen hebben met andere betalingsverplichtingen (huur, energie, telefoonabonnement e.d.). Vooral het aantal jongeren dat moeite heeft om op een goede manier met geld om te gaan is vrij groot. Dat is ook duidelijk te zien want de hoeveelheid jongeren die officieel als wanbetaler staat geregistreerd is behoorlijk fors. Voorlichting aan jongeren op dit punt is daarom essentieel. Als het aan de minister van Volksgezondheid ligt zal die voorlichting specifiek gericht op jongeren dan ook geïntensiveerd gaan worden.

Minder wanbetalers zorgpremie maar jongeren blijven een risicogroep
Recensie
Related Posts
Lees vorig bericht:
Moet de rijgedragverzekering verplicht worden?

Er is de afgelopen tijd steeds meer aandacht gekomen voor de zogenaamde rijgedragverzekering. Een verzekering waarbij de hoogte van de...

Sluiten