Serieuze premiestijgingen autoverzekering verwacht

Serieuze premiestijgingen autoverzekering verwacht

Het begin van een nieuw jaar sluit tegelijkertijd het voorgaande jaar af. Er kunnen dus conclusies getrokken worden over wat zich in dat afgelopen jaar heeft afgespeeld. Op basis van die conclusies kan een verwachting worden uitgesproken voor het jaar dat net is begonnen. Vaak zijn die verwachtingen positief, maar ze kunnen ook nogal somber zijn. Dit laatste is het geval bij de verwachting die Voogd & Voogd uitspreekt met betrekking tot de premies voor autoverzekeringen. Voogd & Voogd is wat dat betreft niet de eerste de beste partij. Omdat deze onderneming fungeert als serviceprovider voor diverse verzekeraars heeft het bedrijf veel data tot zijn beschikking. Ruim voldoende om een betrouwbare voorspelling te doen: dat is in het verleden al vaker gebleken.

2015 viel tegen voor autoverzekeraars

Serieuze premiestijgingen autoverzekering verwachtUit de gegevens van Voogd & Voogd blijkt dat 2015 een jaar wordt dat slecht uitpakt voor verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden. De schadelast die de verzekeraars voor de kiezen kregen bedroeg namelijk 93 procent (gerekend ten opzichte van de premie-inkomsten). Voor iedereen zal duidelijk zijn dat er in dat geval een bijzonder geringe marge overblijft. We zijn er echter nog niet, want volgens de specialisten moet hier nog een kostenopslag voor de verzekeraars bij opgeteld worden. Die opslag zou zeker 10 procent bedragen. De rekensom is snel gemaakt: een negatief resultaat dus.

Nog niet gemelde schades

Volgens Voogd & Voogd wordt het uiteindelijke resultaat voor de autoverzekeraars over 2015 nog slechter dan nu al kan worden vastgesteld. Dat heeft te maken met het feit dat er nog om en nabij 5 procent bovenop de al bestaande schadelast komt. De reden hiervan zijn de kosten die nog gemaakt moeten worden over schades die nog niet gemeld zijn. Hiervoor moeten de autoverzekeraars een extra reservering boeken die bij de schadelast over 2015 moet worden opgeteld. De conclusie van Voogd & Voogd: de totale schadelast over 2015 bedraagt circa 108 procent van de premie-inkomsten.

Gevolgen voor de consument

De gevolgen voor de consument laten zich bij deze cijfers wel raden. De kans is zeer groot dat de verzekeringsmaatschappijen zich genoodzaakt zien de premies drastisch te verhogen. Volgens de CEO van Voogd & Voogd, de heer Bas de Voogd, is dit scenario “zeer realistisch te noemen”.

Alleen al vanwege hun eigen bedrijfsresultaten ligt het voor verzekeraars voor de hand om hogere premies te gaan vragen. Zij hebben er uiteraard geen belang bij om in de financiële problemen te belanden. Daar komt nog een ander punt bij: de verzekeringsmaatschappijen worden namelijk ook behoorlijk gepusht door De Nederlandsche Bank om aan hun resultaten te werken en deze een boost te geven. De Nederlandsche Bank is de toezichthouder en waarschuwde de verzekeraars al eerder. In een nieuwsbericht van 1 juli 2015 stelde DNB dat “er sprake is van een zorgelijke situatie” en vroeg de toezichthouder de verzekeraars “expliciet aandacht te besteden aan dit risico en benodigde maatregelen te nemen.”

Serieuze premiestijgingen autoverzekering verwacht
Recensie
Related Posts
Lees vorig bericht:
Wat moet je doen bij een inbraak in je woning?

Als student kan je het je meestal niet veroorloven om je woning van allerlei dure beveiligingscamera’s te voorzien. Tegelijkertijd zijn...

Sluiten